dr. L. Swinnen - Stress Management Consultancy

contact

Dr. Luc Swinnen
Different BVBA
+32 (0)9 377 71 62
+32 (0)475 73 06 14
info@stressmanagement.be

Ondernemingsnummer:
BE 0461_: 390 891

Meting pesten en geweld

Beknopte omschrijving

Met de wet van 1992 en 1995 op ongewenste intimiteiten en de recente wet van 2002 zijn de thema’s rond pesten, plagen en grensoverschrijdend gedrag sterk in de belangstelling gekomen. De wet bevordert natuurlijk eerst en vooral preventieve maatregelen. Zo worden organisaties aangespoord om deze risico’s snel op te sporen en een risico-analyse te maken zodat de risico’s goed beheerst en aangepakt worden.

Vandaar het belang dat bij elke vaststelling van pestgedrag binnen de organisatie een meting van de intensiteit en de ernst, alsook van de oorzaken wordt gedaan.

Methodolgie

Different heeft een eigen methodiek ontwikkeld en een vragenlijst opgesteld. Zo beschikt Different al over een zeer uitgebreid referentiebestand van onderzochte personen. Dit maakt normering en vergelijkingen mogelijk om uw organisatie beter te situeren.

Er wordt dus gewerkt met gevalideerde vragenlijsten, waarbij iedereen die werkzaam is binnen een bepaalde afdeling of de hele organisatie wordt bevraagd.

Rapportering

Na analyse geeft het rapport zicht op het in de organisatie aanwezige “pestgedrag”, dat vergeleken en gebenchmarkt wordt met een database van duizenden subjecten, verspreid over diverse sectoren. Na deze analyse kan men het bedrijf positioneren op nationaal en internationaal vlak, en kent men de afdelingen waar de grootste problemen aanwezig zijn, men heeft dan ook weet waarop acties moeten gericht worden.

In het rapport worden aanbevelingen verstrekt in verband met de te voeren procedures, zowel op psychologisch als wettelijk vlak.

Product in de kijker

Burn-out
Verkozen tot boek van de maand door www.burnin.nl

Nieuws

 meer nieuws

Het werkgeheugen

Wanneer de term kortetermijngeheugen wordt gebruikt bedoelt men dat men een kleine hoeveelheid informatie gedurende een korte termijn kan vasthouden.  Het bewaren van nieuwe informatie is een ingewikkeld proces. De informatie ...

Het Zeygarnik effect2

Een verbazingwekkende proef om de effecten van zelfsabotage aan te tonen was de proef van Zeigarnik. We noemen de resultaten ook het Zeigarnik effect. We weten nu dat veel mensen echt ...

Ik zing want ik ben gelukkig of ben ik gelukkig omdat ik zing?

 

 

Een van mijn cursisten volgt dansles, om zich te ontspannen. Eens geen yoga of Tai Chi, maar “iets” anders. Ze is opgetogen. Ze groeit en beweegt zich vol gratie. En daardoor ...

schrijf hier in op

onze nieuwsbrief

e-mail

© 2018 dr Luc Swinnen, consulent stress management Creatie: Stardekk ×